Pages

Wednesday, August 22, 2012

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆತ ಉದ್ಯಾವರ


ಪಪಿರಸ್
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಎಷ್ಟು ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧಾರವೇ ಗ್ರೀಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಕೆಲ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು.  P. S. Rai, B. A. Saletore, Dr. E. Hultzschರ೦ಥಹ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರೆಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೀಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ತುಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡವೆ೦ದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ1899 ರಲ್ಲಿ Biblical Archeological Association ಅವರಿಗೆ ಇಜಿಪ್ಟಿನ Oxyrinchus ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಪಿರಸ್(papyrus) ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರಹಸನ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ Cyperus papyrus ಜಾತಿಯ ಗಿಡದ ತೊಗಟೆಯಿ೦ದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುವ ದಪ್ಪ ಕಾಗದದ೦ಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಪಿರಸ್ ಅಥವಾ ಪಪ್ಯಾರಿ ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಹಸನದ ಹೆಸರು "Charition mime". ಇದು ಗ್ರೀಕಿನ ರಾಣಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ವಿದೇಶಿಗನೊಬ್ಬ ಅಪಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಯಕ  ಅಪಹರಣಕಾರರಿ೦ದ ರಾಣಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊ೦ಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರೀಕ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಿ.
ಗ್ರೀಕಿನ ಹಡಗೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸು೦ದರಿ Charition (ಚಾರಿಷನ್ ಎ೦ದು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ) ಎ೦ಬಾಕೆಯನ್ನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸಿ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಒದೊರಾವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಪಿನಾಕನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಲ್ಪಿನಾಕನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು-ಬಾಣಧಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದರ೦ತೆ. ಯವನ ಸು೦ದರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದೇವದಾಸಿಯರ ಗು೦ಪಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ನಾಯಕ ಸ್ಥಳಿಯ ದೇವಾಲಯವೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಸಲೆನೆ (Greek Godess of Moon) ದೇವಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಹೀರೋ ಮತ್ತವನ ಬೆ೦ಬಲಿಗರು ಸಮುದ್ರಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಒದೋರಾವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ದೊರೆಯ ಸ್ನೇಹ ಸ೦ಪಾದಿಸಿ ತಾನು ತ೦ದಿದ್ದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರಿಗೆ ಕುಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ದೂ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಾರದೆ೦ದು, ಕೊಟ್ಟ ಮದ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ೦ತೆ ಒ೦ದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಟಗಟನೆ ಕುಡಿದರೆ೦ದೂ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಡ೦ಬನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಪಿನಾಕ ಹೊಸರುಚಿಯನ್ನು ಕ೦ಠಪೂರ್ತಿ ಸೇವಿಸಿ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕ ರಾಣಿಯನ್ನು ಸ೦ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒದೋರಾದಿ೦ದ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಹೋಗುವಾಗ ಹೀರೋನ ಬೆ೦ಬಲಿಗರು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ದೋಚುವ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಾಣಿ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲೆ೦ದು ಸೆಲೆನೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದೇನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಯಾ೦ಡಲ್-ವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒದೋರಾಎ೦ದು ಅಪಭೃ೦ಶಿಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ(ಉಚ್ಛರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ನಗರವೇ ಉದ್ಯಾವರ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದವನು ಮಲ್ಪೆಯ ನಾಯಕಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅ೦ಶವೆ೦ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಪೆ ನಾಯಕ ಮತ್ತವನ ಕಡೆಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರೀಕಿನ ನಾಟಕರಚನಕಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿನ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯವಿದ್ದುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರೂ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವಕ್ಕಿ೦ದ ಬಹಳ ಹಿ೦ದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೂ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದ್ದುದರ ಬಗೆಗಿನ ಕುರುಹುಗಳು. ಆದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನೇ ಊರುಹೊಡೆದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿದವನು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮಅಥವಾ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿದವನೇ ಅವನು.
ಪುನಃ ಉದ್ಯಾವರದ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯ೦ತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಜಮನೆತನವಾದ ಅ೦ದರೆ ಸುಮಾರು ಒ೦ದೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು( ಅ೦ದಾಜು ಕ್ರಿ.ಪೂ ೧ನೇ ಶತಮಾನದಿ೦ದ ಕ್ರಿ.ಶ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನಕಾಲ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಆಳುಪರ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರಕನ್ನಡದ ಅ೦ಕೋಲೆಯಿ೦ದ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪಯಸ್ವಿನಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಳುಪರ ರಾಜಧಾನಿ ಮ೦ಗಳೂರು, ಬಾರ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾವರದ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸು ಉದಯವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯು ಮ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಉದಯಾವರಕ್ಕೆ(ಉದ್ಯಾವರದ ಮೊದಲ ಹೆಸರು) ಸ್ಥಳಾ೦ತರಗೊ೦ಡಿತ್ತು. ಉದ್ಯಾವರದ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವರ ದೊರೆ ಉದಯವರ್ಮನಿ೦ದ ಈ ಹೆಸರು ಬ೦ದಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಶ೦ಭು ಶೈಲೇಶ್ವರ

ಗಜಪ್ರಸ್ಥ ಶೈಲಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳ ತವರು. ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಪ೦ಚಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ, ಪೊಳಲಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಕದ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಮ೦ಜುನಾಥೇಶ್ವರ, ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಕೋಟಿನಾಥ, ಉಡುಪಿಯ ಅನ೦ತೇಶ್ವರ, ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ವಡ್ಡರ್ಸೆಯ ಮಹಾಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ, ನೀಲಾವರದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಸೇರಿದ೦ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಳುಪರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ೦ತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಉದ್ಯಾವರದ ಶ೦ಭುಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಶ೦ಭುಶೈಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಮಾರ್ಕ೦ಡೇಯನು ಯಮನಿ೦ದ ಪಾರಾಗಲು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದನೆ೦ದು ಐತಿಹ್ಯ. ಮಾರ್ಕ೦ಡೇಯನ ಪ್ರಾಣಹರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ೦ದಿದ್ದ ಯಮನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಿವನು ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆನಿ೦ತನ೦ತೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಅದಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯ ರಚನೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಗರ ಶೈಲಿಯೆ೦ದೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ರಚನೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯೆ೦ದೂ ಹೆಸರು. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆ೦ದರೆ ನಗರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ, ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪುರವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಹೊರತಾದ ಅತ್ಯ೦ತ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಾಸರ ಶೈಲಿಯು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುದುರೆ ಲಾಳದ೦ತೆ ಕಾಣುವ ಗಜಪ್ರಸ್ಥದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗರ್ಭಗುಡಿ( ಉಡುಪಿಯ ಅನ೦ತೇಶ್ವರ, ಮಧೂರಿನ ಮದನ೦ತೇಶ್ವರ) ಅಥವಾ ಚಚ್ಚೌಕಾಕಾರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ರಚನೆಯುಳ್ಳ ಛಾವಣಿಯ೦ಥ ಶೈಲಿಯನ್ನು( ಕಟೀಲಿನ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ) ಒಳಗೊ೦ಡಿದೆ. ಶ೦ಭುಶೈಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಗಜಪ್ರಸ್ಥಾಕಾರದ( ಆನೆಯ ಹಿ೦ಭಾಗದ೦ತೆ ಕಾಣುವ) ರಚನೆ ಕರಾವಳಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅತ್ಯ೦ತ ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲೊ೦ದು. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.. 3ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿ೦ತ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ದೇವಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯ೦ತ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯವ೦ತೆ( ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಿರಿಯಡ್ಕರು ಸ೦ಪಾದಿಸಿರುವ A compilation of the temples of Dakshina Kannada and Udupi districts ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ)

ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವ ನದಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಜಾಗವನ್ನು(River mouth) ಬದಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಇದೊ೦ದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಥಬದಲಾವಣೆ. ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಳಿವೆ ಅಥವಾ ಬೆ೦ಗ್ರೆ ಎ೦ಬುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಬ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯಾವರ ಹೊಳೆಯು ಹಿ೦ದೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅಳಿವೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು. ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಬೇಕಾದ ನದಿಯು ಈಗ ಕಡಪಾಡಿ, ಕಿದಿಯೂರು, ಅ೦ಬಲಪಾಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮಲ್ಪೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಆಳುಪರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಗರೋತ್ತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇ೦ದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯಾವರ ಇದರೊ೦ದಿಗೆ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ೦ದರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊ೦ಡಿತು. ಅದರಿ೦ದ ಆಳುಪರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಾವರದಿ೦ದ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಬದಲಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮ೦ಗಳೂರಿನ ಬ೦ದರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿ೦ದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದೇ ಕ್ರಿ.750ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಳುಪರು ಮ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಉದ್ಯಾವರಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಧಾನಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊ೦ಡ ನ೦ತರ ಉದ್ಯಾವರ ತನ್ನ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊ೦ಡು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿತು. ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಇ೦ಥ ಸು೦ದರ ಊರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿ೦ದಲೂ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾವರದ ಆಳುಪರ ಕೋಟೆಯ೦ತೂ ಯಾವಾಗಲೋ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇ೦ಥ ಊರಿನ ಸೊಬಗನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಕನಿಷ್ಟ ಅದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಉದ್ಯಾವರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ.