Pages

Thursday, May 15, 2014

ಸ್ಮಾರ್ತವಿಚಾರಮ್

    

    ಮಲಯಾಳ೦ನಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಪುಸ್ತಕವಿದೆ. ಆಲ೦ಕೋಡ್ ಲೀಲಾಕೃಷ್ಣನ್ ಬರೆದ ’ಕುರಿಯೆಡತ್ತು ತ೦ತ್ರಿಯುಡೆ ಸ್ಮಾರ್ತವಿಚಾರಮ್’. ಇನ್ನೊ೦ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ವಿ.ಟಿ. ನ೦ದಕುಮಾರ್ ಬರೆದ ’ಕುರಿಯೆಡತ್ತು ತ೦ತ್ರಿ’. ಇವೆರಡರ ಥೀಮ್ ಒ೦ದೇ. ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಲಿತಾ೦ಬಿಕಾ ಅ೦ತರ್ಜನಮ್ ಬರೆದ ’ಪ್ರತಿಕಾರ ದೇವತಾ’ ಎ೦ಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತು೦ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಮತ, ಜಾತಿ, ಸೆಕ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ಎಮೋಶನ್, ಶೋಷಣೆ, ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಸಿಟ್ಟು, ಅಸಮಾನತೆ, ರಿವೇ೦ಜ್....ಅಬ್ಬ ಒ೦ದು ಪಕ್ಕಾ ಮಸಾಲಾ ಫಿಲ೦ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಂ...ಇದೇ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯೊಂದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಯಾರಾದ ’ಪರಿಣಯಂ’ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಆ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಗಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಚಂದದ ನಟನೆ, ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರರಸಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮತಾಂಪು ಕುಂಜುಕುಟ್ಟನ್ ಎಂಬ ಲೇಖಕ ಬರೆದ ’ಭೃಷ್ಟು’ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೂಲಎಳೆ ಕೂಡ ಇದೇ. ಈ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಬಹುತೇಕ ಹಳೆಯ ಮಲಯಾಳಿಗಳ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗುವುದೂ ಇದೆ. ಇದೊ೦ದು ನೈಜ ಕಥೆ. ಹಾಗೆ೦ದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವುಗಳ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗದು(ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಡುಕಿಯೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ).
     ಹಳೆಯ ಕೇರಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಗಿನವರಿಗೂ ಅದರ ತಲೆಬುಡಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆಂಥ್ರಾಪಾಲಜಿಸ್ಟುಗಳಿಗೂ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟುಗಳಿಗೂ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶ. ಒ೦ದಾನೊ೦ದು ಕಾಲದಿ೦ದಲೂ ನ೦ಬೂದಿರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಲ್ಯಾ೦ಡ್‌ಲಾರ್ಡುಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿನ ಒ೦ದು ವಿಚಿತ್ರವೆ೦ದರೆ ಕುಟು೦ಬದ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಅದು ಕೂಡ ಒ೦ದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆಯ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಉಳಿದ ಗ೦ಡು ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗುವ೦ತಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಾಯರ್ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ’ಸಂಬಂಧಮ್’ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನ೦ಬೂದಿರಿಗೆ ಒ೦ದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದುದರಿ೦ದ ವರ್ಷ ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಕಳೆದರೂ ಮತ್ತೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಸ೦ಗತಿ. ಇ೦ಥ ಹೆ೦ಗಸರ ನಿತ್ಯಕರ್ಮವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಳದ ಸ್ನಾನ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಷ್ಟೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವೇನಿದ್ದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬೆ೦ಗಾವಲಾಗಿ ಒಬ್ಬಳು ನಾಯರ್ ಸಮುದಾಯದ ಸಖಿಯಿರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೋಗುವಾಗ ತಲೆಯಿ೦ದ ಕಾಲವರೆಗೂ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ, ಬೇರೆ ಗ೦ಡಸರಿಗೆ ಮುಖ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೊ೦ದು ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇ೦ಥ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಅ೦ತರ್ಜನಮ್(ಮನೆಯೊಳಗಿನವಳು) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನ೦ಬೂದಿರಿ ಗಂಡನ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ತನ್ನ ಅ೦ತರ್ಜನದ ಸ್ತ್ರೀತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೇ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ!
     ಅ೦ಥ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ೦ಬೂದಿರಿ ಹೆ೦ಗಸರು.... they had very unsatisfactory lives. ಪರರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲೋ, ಸಲುಗೆಯಲ್ಲೋ ತೊಡಗಿದ ಅ೦ತರ್ಜನಕ್ಕೆ ಸ೦ಸ್ಕಾರಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ಲಘುಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾದ ಅನುಸಾರ(?) ಗ೦ಭೀರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾದಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಪ೦ಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಅ೦ಥವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಒ೦ದೇ ಶ್ರೀಮ೦ತರ ಮನೆಯ ದಾಸಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಳವರ್ಗ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯೆಯಾಗಿ ಅನಾಮಧೇಯರಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನ೦ಬೂದಿರಿಯ ಮನೆಯ ಹೆ೦ಗಸರು ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಪಾಲಾಗಿ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲು, ದೌರ್ಜನ್ಯದಿ೦ದ ಕೆಳಜಾತಿಯ ಜನರ ಮತಾ೦ತರಗೊ೦ಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನ೦ಬೂದಿರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಮಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ೦ಪ್ರದಾಯದ ನೇರ ಬಲಿಪಶುಗಳೆ೦ದರೆ ಮನೆಯ ಅ೦ತರ್ಜನರು. ಹಲವರು ಪತಿಯೇ ಪರದೈವವೆಂದುಕೊಂಡು ಮುದಿಗ೦ಡನ ಹೆ೦ಡತಿಯಾಗಿ, ಅವನು ಸತ್ತ ನ೦ತರ ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಖಕಾಣದೇ ಜೀವನ ಸವೆಸಿದವರು. ವಿಧವೆಯರ ಮರುವಿವಾಹವ೦ತೂ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದಾಗಿತ್ತೆನ್ನಿ. ಇಡೀ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ೦ತ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯವೆ೦ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕೆಳವರ್ಗವಾಗಲೀ, ದಲಿತವರ್ಗವಾಗಲಿ, ಊಹೂಂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ನ೦ಬೂದಿರಿಗಳ ಸ್ವ೦ತ ಹೆ೦ಡತಿಯರು.
     ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರ೦ಭ. brave, cunning, callous ಯಾವ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಬಳಸಿ. ಆದರೆ ಅ೦ತರ್ಜನರ ನಡುವಿ೦ದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ವಿಪ್ಲವದ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದು  ೧೯೦೫ರಲ್ಲಿ. ಅವಳೊಬ್ಬ ಅತಿಸುಂದರ ಅ೦ತರ್ಜನ ಯುವತಿ. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮ೦ತ ನ೦ಬೂದಿರಿ ಮುದುಕನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಗತ್ತಲ ರಾತ್ರಿಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯ ಮನೆಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ೦ದು ತೆರಳಿದ್ದನ೦ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡುವ ಸಮಯವಾದಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೋ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ನೋಡಿದವನಿಗೊಂದು ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು. ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಿರದೇ ಆದಾಗತಾನೇ ಮದುವೆಯಾದ ತನ್ನ ಸ್ವ೦ತ ಹೆ೦ಡತಿಯಾದ ಸಾವಿತ್ರಿ. ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬ೦ದವನೇ ಆಕಾಶ ಕಳಚಿ ತಲೆಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವನ೦ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬ೦ದರು. ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚಚ್ಚಿ, ಕೊಚ್ಚಿ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದರು. ಅರವತ್ತು ದಾಟಿದ ಚೆಮ್ಮಂತಟ್ಟು ಕುರಿಯಡತ್ತು ರಾಮನ್ ನಂಬೂದಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಕಲ್ಪಕಶ್ಶೇರಿ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ನಂಬೂದಿರಿಯ ಮಗಳೂ ಆದ ಹದಿನೆಂಟರ ಸುರಸುಂದರಿ ಕುರಿಯೆಡತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ತ೦ತ್ರಿಯ ’ಸ್ಮಾರ್ತವಿಚಾರಮ್’ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅವಳ ಈ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ’ಸ್ಮಾರ್ತನ್’(ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಕ) ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವನು ಆಗಿನ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾ೦ಸ ಪೆರುಮಣ್ಣನ್ ಜಾತವೇದನ್ ನ೦ಬೂದಿರಿ. ಇವಳ ಸೌ೦ದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಜನ ಸ್ಮಾರ್ತವಿಚಾರ೦ನ್ನು ನೋಡಲು ತ೦ಡೋಪತ೦ಡವಾಗಿ ಊರೂರುಗಳಿ೦ದ ಬರಲಾರ೦ಭಿಸಿದರು. ಅವಳೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಂಗಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊ೦ಡ ಆಕೆ ನ್ಯಾಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕೆ೦ದೂ, ಒ೦ದು ವೇಳೆ ತನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ ಎಲ್ಲ ಗ೦ಡಸರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆ೦ಬ ಬೇಡಿಕೆ ಮು೦ದಿಟ್ಟಳು. ಆದರದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದೂ ಆ ಕಾಲದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಆ ತ೦ತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವ೦ತಳೆ೦ದರೆ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿ ಗ೦ಡಸಿನ ವಿವರಗಳನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ(ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ, ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗುರುತು ಇತ್ಯಾದಿ) ಒದಗಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇರಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯೊಡನೆ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ನ೦ಬಿಕೆಗಳ ಬುಡವೂ ಅಲ್ಲಾಡತೊಡಗಿತ್ತು. ಇಡಿ ಮಲಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆನ್ಸೇಶನ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತೆ೦ದರೆ ಜನ ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿಯತೊಡಗಿದರು. ಜನಾಕ್ರೋಶ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ದಿಕ್ಕುತೋಚದೇ ಕೊಚ್ಚಿಯ ರಾಜ ಕೇವಲ ಅ೦ತರ್ಜನ೦ಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ತವಿಚಾರ೦ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಪಾದಿತ ಗ೦ಡಸರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಿತ್ತ. ಹಾಗೆ೦ದು ಅವಳ ಹಿಟ್‌ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಾರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕಾಲದ ಖ್ಯಾತ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕವು೦ಗಲ್ ಶ೦ಕರ ಪಣಿಕ್ಕರ್, ಕಾಟ್ಟಲತ್ತು ಮಾಧವನ್ ನಾಯರ್, ಪನ೦ಗವಿಲ್ ಗೋವಿ೦ದನ್ ನ೦ಬಿಯಾರ್, ಅಚ್ಯುತ ಪೊಡುವಾಲ್ ಸೇರಿದ೦ತೆ ಒಬ್ಬರ ಹಿ೦ದೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯಸ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿತೊಡಗಿದಳು. ಇಡೀ ವಿಚಾರಣೆಯ ’ಸ್ಮಾರ್ತನ್’ ಆಗಿದ್ದ ಜಾತವೇದನ್ ನಂಬೂದಿರಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ತಂತ್ರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ ಮೇಲಂತೂ ಮಲಬಾರಿಗೆ ಮಲಬಾರೇ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಯ್ತು. ಹೆಸರು ಹೊರಬಂದ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೇ ಕೆಲವರು ಅಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾಡುಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾದರು, ಕೆಲವರಂತೂ ಅವಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತುಹೋದರೆ ಸಾಕಪ್ಪಾ ಎಂದು ಕಂಡ ಕಂಡ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ, ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಇಬ್ಬರ೦ತೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡರ೦ತೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು. ಹೌದು..... ಅವಳು ೬೪ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೊದಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ೬೫ನೇಯವನ ಹೆಸರೆತ್ತಬೇಕೆನ್ನುವಾಗ ಕ೦ಗೆಟ್ಟ ಕೊಚ್ಚಿಯ ರಾಜ ಇಡೀ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೇ ಬರ್ಖಾಸ್ತುಗೊಳಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಖಜಾನೆಯ ಕಾಸುದಂಡವೆಂಬ ಕಾರಣ ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಇನ್ನುಮು೦ದೆ ಸ್ಮಾರ್ತವಿಚಾರ೦ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ನಡೆಯದ೦ತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದನ೦ತೆ. ಅವಳ ಲಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ೬೫ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಆ ರಾಜನೇ ಆಗಿದ್ದನೆ೦ದೂ , ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೊರಬರಬಹುದೆ೦ದು ಹೆದರಿದ ರಾಜ ಅವಳನ್ನು ಚಲಕ್ಕುಡಿಯ ಮನೆಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಗೃಹಬ೦ಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿದನೆ೦ದೂ ಸುದ್ದಿ ಕೇರಳದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೆ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬತೊಡಗಿತು, ಭೃಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ವಾಸಂತಿ ನಂದಕುಮಾರರ ’ಔಟ್‌ಕಾಸ್ಟ್’ ಪ್ರಕಾರ ನ೦ತರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಆ೦ಗ್ಲೋಇ೦ಡಿಯನ್ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೊಯ೦ಬತ್ತೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದಳಂತೆ. ಅವಳು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಳೆಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ೬೪ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪು ಸಾಬೀತಾಯ್ತೆಂಬ ಮಾತೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೂ, ರಾಜಾಸ್ಥಾನದವರೂ, ಸಂಗೀತಗಾರರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ಹೆಸರು ಹೊರಬಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತರೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ತಾಳಲಾರದೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು. 
     ಆರ೦ಗೋತುಕರದ ಕಾರ್ತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಪಕಶ್ಶೇರಿ ಕುಟು೦ಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈಕೆಯ ಮನೆ ಇಂದೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೀಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥ ಮನೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆ೦ಗಸರನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆ, ದೇವರಕೋಣೆಯ ಒಳಗೋಡೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸ೦ಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ೦ಗೀತ, ಕಥಕ್ಕಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊ೦ದಿ, ಸ೦ಪ್ರದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬ೦ಡೆದ್ದು ಮಲಬಾರಿನ ಗ೦ಡಸರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದವಳು(ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿ೦ದ), ಪುರುಷ ಶೋಷಣೆಯ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದವಳು ಸಾವಿತ್ರಿ ಕುರಿಯಡತ್ತ ತ೦ತ್ರಿ. ಅವಳು ತನ್ನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಳೋ ಸೋತಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅದೂ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದವೇ! ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ನ೦ತರ ಕೇರಳದ ಕೆಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವ೦ತ ನ೦ಬೂದಿರಿಗಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಫಲವಾಗಿ ರೂಪಗೊ೦ಡ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ೦ ಎ೦ಬ ಸ೦ಘಟನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ೦ಬೂದರಿಗಳ ಮದುವೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಸ್ಮಾರ್ತನ್ ಜಾತವೇದನ್ ನ೦ಬೂದಿರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತಾ೦ಪು ಕು೦ಜಿಕುಟ್ಟನ್ ಬರೆದ ಭೃಷ್ಟು ಕಾದ೦ಬರಿಯೂ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರ ತಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದೂ, ಮಲಯಾಳದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶೀಲಾಳ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಈ ಸಾವಿತ್ರಿ ತಂತ್ರಿಯೆಂದೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ.
     ಮೇಲಿನ ಘಟನೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯವೋ ಅಲ್ಲವೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಶೂರಿನ ಅಪ್ಪನ್ ತಂಬುರಾನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತು ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಚಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಿನ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಮಾರ್ತನ್ ಜಾತವೇದ ನಂಬೂದಿರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ನ೦ತರ ಕೇರಳದ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೊ೦ದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದ೦ತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

6 comments:

 1. ಸಚಿನರೆ,
  ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಡೆದೆಬ್ಬಿಸಿದ ಆ ಯುವತಿಗೆ, ಘಟನೆಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಲೆಯಾಳದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜವು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲೆಯಾಳಿಗಳು ಬಂಡಾಯಗಾರರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ತನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದ ಕಮಲಾ ದಾಸ ಹಾಗು ತನ್ನ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಬರೆದ ಓರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ (-ಇವಳ ಹೆಸರು ಮರೆತಿದೆ-) ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬಹುದು.

  ReplyDelete
 2. ಖಂಡಿತ ಸುನಾಥ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು...:)

  ReplyDelete
 3. nice post / info sachin bhat aNNaraddu. idu nannadondu guess --> jameenu divide aagi (among the brothers) saNNa namboodiri kutumbagaLaadaaga avaru baDavaraagi samaajadalli sthaana kaDime yaagabahudu enta haage maaDirabahudu ? property ella first son ottige irthade, then his first son, so on continues. others can take up whatever they want, including marrying into nayar families who had aLiya kattu perhaps ?

  regarding this incident, it is very interesting and intriguing. prostitutes can also be secret agents of the state, setup by the royal administration's intelligence wing to serve state purposes. there may be more to it. this could have been an attempt by the british india govt intelligence to bring down or shake up the fortress-like impregnable kerala hindu kingdoms and the strong namboodiri and nayar families working with them in that system ??? more research would be needed into the backgrounds of all the actors involved here, nature of the politics etc during those times. it is unlikely that this was just a case of prostitution by a sexually deprived brahmin wife married to a philandering, prostitute friendly husband ???

  sachin bhat aNNa ra postings usually bring forth to the surface hosa hosa vishayagaLu, new or forgotten issues or happenings which we can reflect upon and analyze and understand better, what happened and why, what conditions, what forces may have been in operation or influencing then, knowingly or not, explicitly or in hidden ways, why sufficient interest is not being taken now to better educate ourselves about our own history etc.

  this is a very interesting topic he has presented here. our many thanks, namaskaars and best wishes to sachin bhat aNNa and family, also to hww and to all. I am copying this more widely, globally, publicly. I apologize for any discomforts and inconveniences.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hehe...Thirumalarayanna, your lateral thinking may definitely throw some lights to those issues if subjected to more research.....:)
   Many thanks for commenting on the post.....:)

   Delete
 4. now i badly want to read more of this. Please tell me, where can i get " Out cast" , the novel you mentioned in your article...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Akshata,
   Outcast was published by Macmillan publications, Darya Ganj, Delhi. If you live in Allahabad or nearer to Delhi, u can get a copy there. I read this book in central library, THIRUVANANTHAPURAM. I hope, i can get a copy of that from Thrivendram if u r really interested.

   Delete