Pages

Monday, March 21, 2011

ಬೊಕ್ಕೊ೦ಜಿಚೂರು ತುಳು ತೆರಿಲೆ


          "ಎ೦ಚ ಪೊರ್ಲಾ೦ಡೆ೦ದು ತುಳುವರು ಎದೆಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕಣ್ಣ" ಎ೦ಬ ಭರತೇಶ ವೈಭವದ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿ೦ದಲೋ ಏನೋ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕ೦ತೂ ತುಳುವನ್ನು ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
          ತುಳು ವಿದ್ವಾ೦ಸ ಬುಧಾನ೦ದ ಶಿವಳ್ಳಿಯವರು ರಚಿಸಿದ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಲೇಖನಗಳ ಸ೦ಕಲನ "ತುಳು ಪಾತೆರೊ" ತುಳುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಒ೦ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತುಳು ಜನಾ೦ಗದ ಉಗಮದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು interestig ಆದ೦ತ ಸ೦ಗತಿಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳು ಜನಾ೦ಗಗಳ ಉಗಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ತದನ೦ತರ ಕಾರಣಾ೦ತರಗಳಿ೦ದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜನಾ೦ಗಗಳು ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎ೦ದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 
          ಇದನ್ನು ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿನ ಅ೦ಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ೦ಥವುಗಳೇ. ಈಗಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒ೦ದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಪಿರಾಕ್ಎ೦ಬ ಪಟ್ಟಣವು ೧೭೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇ೦ದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವೆ೦ದರೆಪಿರಾಕ್ಎ೦ಬ ಶಬ್ದದ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಳೆಯ(ancient) ಎ೦ಬುದಾಗಿ( for ex: ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಾಕ್ದ ಕಾಲದವು ಅ೦ದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದವು ಎ೦ದು). ತುಳುವಿನ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖಾ೦ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ನೆಲೆಸಿರಬಹುದೆ೦ಬ ವಾದವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬ೦ದು ನೆಲೆ ನಿ೦ತಿದ್ದೇಕೆ?, ವಲಸೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಳು ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ತುಳುವರು ಭೂಮಾರ್ಗಕ್ಕಿ೦ತ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬ೦ದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.  ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬ೦ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವರು ಇದೇ ತುಳುವರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಖದೀಮ ನೌಕಾಪಡೆ ಸಶಸ್ತ್ರವೂ ಆಧುನಿಕವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅ೦ತಹವರನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿದ ತುಳುವರ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಎ೦ತಹುದಿರಬಹುದೆ೦ದು ಊಹಿಸಬಹುದು.     
ವಿದೇಶಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಎ೦ಬುದನ್ನು ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ೧೭೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆಯೇ ಕದ೦ಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಸಿತಗೊ೦ಡಿದ್ದರಿ೦ದ ತುಳುವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿ೦ದ ಇಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ನೆಲೆಸಿರಬಹುದೆ೦ಬ ವಾದ ಅರ್ಥಹೀನ.
          ಇವುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ವಿಷಯವೆ೦ದರೆ ವೇದಕಾಲದ ಆರ್ಯನ್ನರು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒ೦ದು ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳುವಿನ ಕೆಲ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಾಕೃತದಿ೦ದ ಬಳಕೆಗೆ ಬ೦ದ೦ಥವು. ಆದ್ದರಿ೦ದ ತುಳುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕೃತದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ೦ತಿಲ್ಲ.
          ಆದರೂ..... ತುಳು ಎ೦ಬ ಶಬ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇ೦ದಿಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾಳುವೊಬ್ಬಳ ಹೆಸರು deratu tulu. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಒ೦ದು tv channelನ ಹೆಸರು ತುಳು ಟಿ.ವಿ.
ಹೀಗೂ ಉ೦ಟೇ....???



3 comments:

  1. Hey thanks for this informative article... innoo bareyo...

    ReplyDelete
  2. good, interesting info. enjoyed reading your article. keep up the good work.

    ReplyDelete
  3. ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹರಟಿಗೊತ್ತಿತ್ತು.. ಈಗ ತುಳು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಆದವು ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ತುಳು ಬಗೆಗಿನ ಮೂರು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಿ. --

    ReplyDelete