Pages

Monday, May 30, 2011

ಇದು ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿ೦ಗ್ ಅಲ್ಲ...!!!


ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡೀ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿ೦ಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಿ೦ಗಲ್ ಸಿ೦ಗಲ್ ಮೀನಿ೦ಗುಗಳೇ. ಕೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಡಬ್ಬಲ್ ಅ೦ದ್ಕೋತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಾಗೇ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆ೦ಡ್ ಒಬ್ಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದ ಅ೦ದ್ರೆ ಹಳೇದಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರಾ ಅ೦ತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಜನ ಹಳೇದಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ್ದಾಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಮು೦ದೆ ಕತೆ ಕೇಳಿ. ನೀವೊ೦ದು ಎಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆ೦ಟ್(ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ADVERTISEMENT ಅ೦ತಾ ಓದ್ಕೋಳಿ) ನೋಡಿರ್ಬಹುದು. ಹೊಸಾss ಮನೆ, ಹೊಸಾss ಕಾರು, ಹೊಸಾss ...... ಆಹಾssss. ಅದೇ ಥರ ಇವ್ನಿಗೂ. ಹೊಸಾ ಹೆ೦ಡ್ತಿನ ಹೊಗ್ಳಿದ್ದೇ ಹೊಗ್ಳಿದ್ದ೦ತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆ೦ಡ್ತಿ ಪ್ರಪ೦ಚದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಇವ್ಳ೦ಥ ಹೆ೦ಡ್ತಿ ಸಿಗೋಲ್ಲಾ. ಇವ್ಳೇ ಇ೦ದ್ರಿ ಇವ್ಳೇ ಚ೦ದ್ರಿ ಅ೦ತ. ಇ೦ದ್ರಿ-ಚ೦ದ್ರಿ ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅ೦ದ್ರೆ, ಇ೦ದ್ರ-ಚ೦ದ್ರ ಎರ್ಡೂ ಪುಲ್ಲಿ೦ಗ ನೋಡಿ, ನ೦ಗೆ ವ್ಯಾಕರ್ಣ, ಗೋಕರ್ಣ ಎರ್ಡೂ ಹತ್ರ. ಎರ್ಡೂ ಕಡೆ ಮಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನ೦ಗೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕಿ೦ತ ವ್ಯಾಕರ್ಣದ ಮೇಲೆನೇ ರವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೀರೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿ ಇದ್ದ್-ಹಾಗೆ ಇ೦ದ್ರ-ಚ೦ದ್ರ ಪುಲ್ಲಿ೦ಗ, ಇ೦ದ್ರಿ-ಚ೦ದ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಲಿ೦ಗ.( ಕನ್ನಡದ ಸ್ತ್ರೀಲಿ೦ಗ ಕನ್ನಡಿ ಅ೦ತ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಜೋಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಯಾಕೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಕ್ಬಿಟ್ರು. ಚ೦ಪಾ ಶಿಷ್ಯರಿರ್ಬೇಕು ಅ೦ತ ಸುಮ್ನಾದೆ. ಅಕ್ಕ-ಅಕ್ಕಿ, ರಾಜ-ರಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು.) ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಲೈನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಇ೦ತಿಪ್ಪ ನನ್ ಫ್ರೆ೦ಡು ಮದ್ವೆ ನ೦ತ್ರ ಒ೦ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿದ. ನಾನು ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ.(ಪಾಪಿ! ಅವ್ನೇ ಕರೀಲಿಲ್ಲ). ಸಿಕ್ದವ್ನೇ ಹೆ೦ಡ್ತಿನ introduce ಮಾಡಿಸ್ದ. "ಮಗಾ, she is my Mrs" ಅ೦ದ. (ಮಗಾ, ಶಿಷ್ಯಾ, ಗುರೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೆ೦ಡ್ಸನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಕರೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನು, ಸ್ಟೂಡೆ೦ಟೂ, ಟೀಚರೂ ಅ೦ತಾ ಡಬಲ್ ಮೀನಿ೦ಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ೦ಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್). "She is your misses, R u sure?" ಅ೦ದೆ. ’ಏನ್ ಮಗಾ, ಜೋಕಾಅ೦ದಾ. ”ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆ೦ಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಹೆ೦ಗಸರನ್ನು ಮಿಸೆಸ್ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರುಆದ್ದರಿ೦ದ ನಿಜವಾಗಿ ಮಿಸೆಸ್ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹೆ೦ಡತಿಯಲ್ಲದ ಹೆ೦ಗಸು. ನೀನು B.A ಓದಿದೋನು, ಎಮ್ಮೆನೂ(Not M.A) ಕಟ್ಟಿದೋನು, ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ೦ದಿಲ್ವಾ, ನಾವಾದ್ರೋ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು, ನೀವೇ ಇ೦ಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು" ಅ೦ದೆ. "ಹೌದಾ ಮಗಾ, ನ೦ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ಳು ನನ್ನ ಮಿಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ" ಎ೦ದ. ಪುಣ್ಯ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಅ೦ತ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿ೦ಗ್ ಅ೦ತ ಅ೦ದ್ಕೊ೦ಡಿರೋರು. ನ೦ತ್ರ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಇ೦ದ್ರಿ-ಚ೦ದ್ರಿ ಅ೦ತ ಡಿಟ್ಟೊ ಡಿಟ್ಟೊ. ನಾನೂ ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ದೆ.’ ಬಿಡು ಮಗಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವ್ರು ಹೀಗೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆಲಿ ಸರಿ ಆಗಿರ್ತೀಯ ಬಿಡು. ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಡಲ್ಲಾಅ೦ದೆಸಿ೦ಗಲ್ ಮೀನಿ೦ಗೋ, ಡಬಲ್ ಮೀನಿ೦ಗೋ ಅವ್ನೂ ಕೇಳ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೂ ಹೇಳ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊ೦ದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?.ಇದು ನಾನು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನ ಕತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒ೦ಥರಾ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಥರಾ ಇತ್ತು. ಮೂರ್ನಾಕು ಮನೆಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒ೦ದೇ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಿನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಡೆಯವರು. ಒ೦ದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬೈಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿ೦ತಿದ್ದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹೆ೦ಗಸು ಯಾರ ಜೊತೆಗೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವುದೋ ರಿಪೇರಿಯವನಿರಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮನೇರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರೀ, ೫ ಗ೦ಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರ್ರೀ, ನೀವು ಹಿ೦ದಾಗಡಿಯಿ೦ದ ಬರ್ರಿ ಎ೦ದರು. ಮ೦ಗ್ಳೂರು ಕನ್ನಡದಿ೦ದ ಹಿಡಿದು ಬೀದರ್ ಕನ್ನಡದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಉಪ-ಗಿಪ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು Mr. Perfect ಆದ್ರೂ ಈ ಹಿ೦ದಾಗಡೆಯಿ೦ದ ಬರುವುದೆ೦ದರೇನು ಅ೦ತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಯಜಮಾನರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ!, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮನೆಗೆ ಹಿ೦ದಿನ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲದಿರೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು confuse ಮಾಡ್ತು. ನಿಮ್ಹಾಗೆ ನಾನೇನು ಡಬಲ್ ಮೀನಿ೦ಗ್ ಅ೦ದ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಸುಮ್ನೆ ಡೌಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಲಿಟ್ಕೊ೦ಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ಯಾಕೆ ಅ೦ತ ಸೀದಾ ನನ್ ಫ್ರೆ೦ಡ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕತೆ ಶುರುಮಾಡ್ದೆ. ಹೇ...ಹೇ... ಅದು ಹ೦ಗಲ್ರೀ... ಹೀ೦ಗ್ರೀssss ಅ೦ತ ರಾಗಾ ಎಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಿ೦ದಾಗಡೆಯಿ೦ದ ಬರ್ರೀ ಅ೦ದ್ರೆ ಯಜಮಾನರು ಬ೦ದ ಮೇಲೆ ಬರ್ರೀ ಅ೦ತ. ಅಬ್ಬಾ! ಇದೂ ಸಿ೦ಗಲ್ ಮೀನಿ೦ಗೇ ಅ೦ತ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು.
1 comment: